นักเรียนป.5เรียนรู้ส่วนประกอบกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย GIGO

นักเรียนชั้นป.6 ทำเมนูอาหารในวิชาการงานอาชีพ
14/08/2020
นักเรียนชั้นป.6/2ทำอาหารในวิชาการงานอาชีพ
27/08/2020
Show all

นักเรียนป.5เรียนรู้ส่วนประกอบกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย GIGO

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า ผ่านการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง โดยใช้สื่อการสอน GIGO