เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 นักเรียนชุมนุม Cover Dance ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทำการแสดงชุด Hello Christmas ในงาน RMUTT Christmas Festival 2020 ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรีควบคุมการแสดงโดยคุณครูธนิสรา สาธุจรัญ

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>คลิก<<