นักเรียนชั้นม.3 ทดลองเรื่อง ปฏิกริยาเคมี
07/10/2020
นักเรียนชั้นป.5 ประดิษฐ์บ้านกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า
08/10/2020
Show all

นักเรียนชุมนุมนาฎศิลป์ไทย เข้าร่วมแสดงในชุดการแสดง “รำบายศรีสู่ขวัญ”

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นักเรียนชุมนุมนาฎศิลป์ไทย เข้าร่วมแสดงในชุดการแสดง “รำบายศรีสู่ขวัญ” และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เดินทางไปร่วมกิจกรรมงานสานสัมพันธ์เครือข่าย รวมใจรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอัครศิลปิน ณ หออัครศิลปิน