นักเรียนชั้น ม.6 เรียนทำผ้ามัดย้อม วิชางานประดิษฐ์สร้างสรรค์