นักเรียนชั้น ป.2 ไปทำกิจกรรม Science Show และเรียนเรื่องพันธุ์ไดโนเสาร์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายจิรพัฒน์ มหาเทียน
08/06/2022
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรียนวิชา Design Thinking
14/06/2022
Show all

นักเรียนชั้น ป.2 ไปทำกิจกรรม Science Show และเรียนเรื่องพันธุ์ไดโนเสาร์

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเดินทางไปเรียนรู้นอกห้องเรียน ทำกิจกรรม Science Show และ เรียนรู้เรื่องพันธุ์ไดโนเสาร์ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)