นักเรียนชั้น ป.2 เรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าน่าทดลอง ณ อพวช.
26/09/2018
นักศึกษาคณะสื่อสารมวลเเละคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทำกิจกรรม Science show
05/10/2018
Show all

นักเรียนชั้น ป.2 ทำกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง Chocolate Chemistry ณ อพวช.

นักเรียนชั้น ป.2 ทำกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง Chocolate Chemistry ณ อพวช.