การสอบความก้าวหน้าโครงงานครั้งที่ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชานวัตกรรม วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี มีหัวข้อดังต่อไปนี้1. น้ำยาซักฟอกจากสมุนไพร2. ปากกาไวท์บอร์ดจากผักและผลไม้สมุนไพรรอบตัว3. ถังบำบัดน้ำอัจฉริยะ4. เครื่องตรวจวัด PM 2.5 ในอากาศและพ่นละอองน้ำอัตโนมัติ5. เครื่องจ่ายเจลล้างมือและแสดงสถานะอัตโนมัติ6. เครื่องกำจัดเชื้อโรคจากหน้ากากอนามัยด้วยแสง UV