แข่งขันลีกฟุตบอล7 คน รายการ7s THAI LEAGUE 2020
15/10/2020
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรรม มทร.ธัญบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา
22/10/2020
Show all

นักเรียนชั้นม.1 เรียนรู้ตารางธรณีกาลอายุทางธรณีวิทยา

เมื่อวันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เรียนรู้ตารางธรณีกาลอายุทางธรณีวิทยา และนำความรู้มาใช้ในสร้างแบบจำลองซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิต จากรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม