นักเรียนชุมนุมนาฎศิลป์ไทย เข้าร่วมแสดงในชุดการแสดง “รำบายศรีสู่ขวัญ”
08/10/2020
เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ให้ความรู้เรื่องกล้องโทรทรรศ์
08/10/2020
Show all

นักเรียนชั้นป.5 ประดิษฐ์บ้านกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า

วิชาเทคโนโลยีและพลังงาน ป.5 นักเรียนได้ออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์โมเดลบ้านกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า นักเรียนได้ใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการสร้างชิ้นงาน