นักเรียนชั้นป.3 ชมการเเสดงวิทยาศาสตร์ โดย อพวช.  เรื่องเเรงดันอากาศ