นักเรียนชั้นป.1ไปเรียนรู้ ณ ศูนย์วิทย์ฯ เรื่อง อวัยวะต่างๆ ของสัตว์

แสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมพ์ลภัส พรหมมา
22/09/2020
IDS Free Day 25 กันยายน 2563
25/09/2020
Show all

นักเรียนชั้นป.1ไปเรียนรู้ ณ ศูนย์วิทย์ฯ เรื่อง อวัยวะต่างๆ ของสัตว์

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เดินทางไปเรียนรู้เรื่องอวัยวะต่างๆของสัตว์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ รังสิต อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการสัตว์โลกล้านปีอีกด้วย