นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทำกิจกรรมเรียนรู้นอกชั้นเรียน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การลำเลียงน้ำของพืช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
02/03/2018
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
26/03/2018
Show all

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทำกิจกรรมเรียนรู้นอกชั้นเรียน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทำกิจกรรมเรียนรู้นอกชั้นเรียน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต  เรื่อง การทำจิ๊กซอว์ดาวจักรราศี