นักศึกษาคณะสื่อสารมวลเเละคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทำกิจกรรม Science show

นักเรียนชั้น ป.2 ทำกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง Chocolate Chemistry ณ อพวช.
03/10/2018
ขอเเสดงความยินดีกับเด็กชายเตชินท์ รัตนธาราเกียรติ นักเรียนชั้นป.6/2
08/10/2018
Show all

นักศึกษาคณะสื่อสารมวลเเละคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทำกิจกรรม Science show

นักศึกษาคณะสื่อสารมวลเเละคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทำกิจกรรม Science show  ให้นักเรียนชั้น ป.1 ได้รับชมเเละ ได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ