นร. ม.1 ออกแบบและสร้าง “รถพลังงานไฟฟ้า” ในรายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

นักเรียน ม.5 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานธุรกิจ ทำขนมในรายวิชา “งานขนมสร้างสรรค์”
14/09/2022
นักเรียน ป.6 ทำกิจกรรมออกแบบและสร้าง “รถพลังงานน้ำ” ในรายวิชา STEAM Design Project
15/09/2022
Show all

นร. ม.1 ออกแบบและสร้าง “รถพลังงานไฟฟ้า” ในรายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 เรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่องรถของเล่นพลังงานไฟฟ้า
นักเรียนได้เรียนรู้ทฤษฎีและทำกิจกรรมออกแบบและสร้าง “รถพลังงานไฟฟ้า”
ในรายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม