ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตร
07/10/2020
นักเรียนชั้นม.3 ทดลองเรื่อง ปฏิกริยาเคมี
07/10/2020
Show all

นร.ชั้นป.2ประดิษฐ์โคมไฟ

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ในวิชาเทคโนโลยีและพลังงาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรียนรู้การนำวัสดุเหลือใช้มาทำของเล่นของใช้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความตระหนักถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด ⚠️อย่างไรก็ตามเด็กๆ ควรใช้ไฟฟ้าอย่างระมัดระวังกันด้วยนะคะ😍