ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคบาทะยัก เเละโรคคอตีบ ชั้นป.6  โดยโรงพยาบาลคลองหลวง