การเรียนการสอนเรื่องเเม่เหล็กไฟฟ้า นักเรียนชั้น ป.6 ณ อพวช.
26/01/2018
การเรียน ณ ศูนวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ป.1
05/02/2018
Show all

ค่าย STEM นักประดิษฐ์พิชิตมหันตภัย ณ อพวช.

ตัวเเทน นักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ค่าย STEM นักประดิษฐ์พิชิตมหันตภัย ณ อพวช.