ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงเอมิกา วัยโรจน์วงศ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงพิชญาภา วงค์มูล
02/08/2022
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชมษร ตุลาพิทักษ์
09/08/2022
Show all

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงเอมิกา วัยโรจน์วงศ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงเอมิกา วัยโรจน์วงศ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 และทุนการศึกษา มูลค่า 7500บาท
ในการประกวดวาดภาพดิจิตอล หัวข้อ “วังท่าพระ” จัดโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร