ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวปาณิสรา พรหมนทีทอง

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเอมิกา วัยโรจนวงศ์ และ เด็กชายเอมริญ วัยโรจนวงศ์
09/08/2022
ขอแสดงความยินดีกับ นายสิฐฐาภัคร์ หงษ์ทอง
10/08/2022
Show all

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวปาณิสรา พรหมนทีทอง

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวปาณิสรา พรหมนทีทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5🥋
🥉ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2
🥋นักกีฬาจังหวัดปทุมธานี🥋
ชนิดกีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้เดี่ยว รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 46 กก.
🇹🇭 งานมหกรรมกีฬาแห่งชาติระดับเยาวชนของประเทศไทย ครั้งที่37 จังหวัดพัทลุงเป็นเจ้าภาพ
#สมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
#TaweesilpRompo
#ขอบคุณโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
#กีฬาเยาวชนแห่งชาติ#พัทลุงเกมส์