ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.ชนัญชิดา สุวรรณคำ ป1/1ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมทุนการศึกษาและโล่ห์ประกาศเกียรติคุณจากโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ร่วมประกวดงานประดิษฐ์
22/06/2018
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว 2018
22/06/2018
Show all

ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.ชนัญชิดา สุวรรณคำ ป1/1ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมทุนการศึกษาและโล่ห์ประกาศเกียรติคุณจากโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.ชนัญชิดา สุวรรณคำ ป1/1ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมทุนการศึกษาและโล่ห์ประกาศเกียรติคุณจากโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน