ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

IDS RMUTT OPEN HOUSE
10/01/2023
บรรยากาศโครงการ IDS RMUTT Open House 2023: เตรียมนวัตกร…สร้างสรรค์นวัตกรรม
24/01/2023
Show all

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ในการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
และได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค
ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2566 ณ จังหวัดราชบุรี