ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พรหมมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 คะแนน 19.10 ประเภทอุปกรณ์ริบบิ้น ในการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง