🎉🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายจิรพัฒน์ มหาเทียน ที่ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญทองแดงพร้อมถ้วยรางวัลประเภททีม ในการแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 28-29 พ.ค. 2565