ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ศิรประภา มีแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2565