ขอแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักเรียน ในการแข่งขัน “Thailand Green Mech 2021” ระดับประถมศึกษา

🎉ขอแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร. ธัญบุรี ที่เข้าร่วมแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์โมเดลจำลองการฉีดวัคซีน รายการ “Thailand Green Mech 2021” ระดับประถมศึกษารับชมผลงานได้ที่ https://youtu.be/ugbSlaZgw98