ขอแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักเรียน ในการแข่งขัน “Thailand Green Mech 2021” ระดับมัธยมศึกษา

🎉ขอแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร. ธัญบุรี ที่เข้าร่วมแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์โมเดลจำลองการฉีดวัคซีน รายการ “Thailand Green Mech 2021” ระดับมัธยมศึกษารับชมผลงานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=-0QvmTV-V3U