ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พิมพ์ลภัส พรหมมา ชั้น ป.6/2
รายการที่ 1 เข้าร่วมแข่งขันการทดสอบและประเมินผลท่าทักษะ และเทคนิคกีฬายิมนาสติกลีลา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 (ONLINE) ระหว่างวันที่ 30-31กรกฎาคม 2564
รุ่นอายุ 12 ปี# คะแนน 10.80🏅เหรียญทอง

รายการที่ 2 เข้าร่วมแข่งขันการทดสอบและประเมินผลทักษะกีฬายิมนาสติกลีลา หลักสูตรสโมสรจินตนา ปีที่ 7 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (ONLINE) วันที่ 29 กันยายน 2564 Level 2 คะแนน 17.70🥈เหรียญเงิน

รายการที่ 3 เข้าร่วมแข่งขันการทดสอบและประเมินผลยิมนาสติก​ลีลา​เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าสู่การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ประจำปี 2564 ณ ศูนย์ฝึกยิมนาสติก สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เพชรเกษม 81ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2564 รุ่นยุวชน

1. ประเภททีม # คะแนนรวม 105.22🥈เหรียญเงิน
2. ประเภทอุปกรณ์คฑา # คะแนน 13.00🥈เหรียญเงิน
3. ประเภทอุปกรณ์บอล # คะแนน 11.55🥉เหรียญทองแดง
4. ประเภทอุปกรณ์ห่วง # คะแนน 8.7 รองชนะเลิศอันดับ 4
5.ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์# คะแนน 45.27 รองชนะเลิศอันดับ 4
6. ประเภทฟรีแฮนด์ # คะแนน 11.05รองชนะเลิศอันดับ 7