ขอแสดงความยินดีกับ“เด็กชายสิฐฐาภัคร์ หงส์ทอง”นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

👏🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ“เด็กชายสิฐฐาภัคร์ หงส์ทอง”นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ได้รับรางวัล 3rd Place Boys Sabre U14 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาฟันดาบ รายการ Moohun Fencing Minime & Veteran #3เมื่อวันที่ 11-12 December 2021″🎉🎉