ขอแสดงความยินดีกับ“เด็กชายสิฐฐาภัคร์ หงส์ทอง”นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3