[5/4/65] บรรยากาศการฉีดวัคซีนนักเรียนอายุ 5-11 ปี
05/04/2022
กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565
18/04/2022
Show all

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมพ์ลภัส พรหมมา

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พิมพ์ลภัส พรหมมา ชั้น ม.1ในการแข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลา
เพื่อความเป็นเลิศสโมสรสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2565
รุ่นเยาวชนอายุ 13-15 ปี
1. เข้ารอบ 8 คน / 4 อุปกรณ์ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์
# ประกาศนียบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ 4 / คะแนน 47.0
อุปกรณ์บอล
# ประกาศนียบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ 3 / คะแนน 12.7
อุปกรณ์ห่วง
# ประกาศนียบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ 4 / คะแนน 12.3
อุปกรณ์คฑา
# อันดับที่ 7 / คะแนน 11.25
อุปกรณ์ริบบิ้น
# อันดับที่ / คะแนน 9.52.

รอบคัดเลือก
ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์
# คะแนน 47.0 / อันดับที่ 6
อุปกรณ์บอล
# คะแนน 12.9
อุปกรณ์ห่วง
# คะแนน 12.1
อุปกรณ์คฑา
# คะแนน 11.95
อุปกรณ์ริบบิ้น
# คะแนน 10.05