ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลวาดภาพหุ่นยนต์ IYMRC 2022
22/08/2022
มอบเกียรติบัตรงานวันวิทยาศาสตร์ 2565
23/08/2022
Show all

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลแข่งขันหุ่นยนต์ IYMRC 2022

ประกาศผลการแข่งขันหุ่นยนต์ IYMRC 2022
🤖🤖💜Robot Creation ออกแบบสร้างสรรค์หุ่นตามความคิดสร้างสรรค์รุ่นซีเนียร์
ระดับมัธยม (อายุ 13-18 ปี) (Junior : Primary School (age 8-12 yrs.))
🥉รางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง🥉
โรงเรียน โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สมาชิก
นางสาวศิรประภา มีแก้ว ม.3
เด็กชายพิเศรษฐศิริ เส็งพานิชย์ ม.3
เด็กชายเตวิชชา วงศ์เดิม ม.3
เด็กชายอภิรักษ์ สโมสร ม.2
เด็กชายคณิศ ขําสวัสดิ์ ม.1/2
ผู้ควบคุมทีม นายวัลนพ หลักแวงมล
รับชมคลิปนำเสนอผลงานได้ที่ https://bit.ly/idsIYMRC2022