ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันรายการ PowerP Taekwondo Championship “2022”
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565ณ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศูนย์การค้าศรีนครินทร์

ด.ช.ภาสวินท์ เรืองวารี ชั้นป.1
🥈SILVER MADAL🥈
ประเภทต่อสู้ Class C รุ่น 7-8 ปี น้ำหนัก 23-26 กก.
สังกัด Taweesilp Rompo

ด.ญ.คณัสวรรณ เรืองวารี ชั้น ป.3
🥉BRONZE MEDAL🥉
ประเภทต่อสู้ Class Aรุ่น 9-10 ปี น้ำหนัก 28-31 กก.
สังกัด Taweesilp Rompo

ด.ช.อภินันท์ มีมนต์ ชั้น ป.4
🥈SILVER MEDAL🥈
ประเภทต่อสู้ Class Aรุ่น 11-12 ปี น้ำหนัก 32-35 กก.
สังกัด Taweesilp Rompo

ด.ช.กิตติกร วงษ์เมือง ชั้น ม.3
🥈SILVER MEDAL🥈
ประเภทต่อสู้ Class A รุ่น 15-17 ปี น้ำหนัก -45 กก.
สังกัด Taweesilp Rompo

น.ส.ศิริลักษณ์ ทูลธรรม ชั้น ม.4
🥈SILVER MEDAL🥈
ประเภทต่อสู้ Class Aรุ่น 15-17 ปี น้ำหนัก 59-62 กก.
สังกัด Taweesilp Rompo

น.ส.ปาณิสรา พรหมนทีทอง ชั้น ม.4
🏆 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม 🏆
🥇 GOLD MEDAL รางวัลชนะเลิศ🥇
ประเภทต่อสู้ Class Aรุ่น 15-17 ปี น้ำหนัก 46-49 กก.
สังกัด Taweesilp Rompo