ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ “การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564” จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.)

📌ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ✌️✌️จากทั้งหมด 20 ทีม🔥รหัสทีม PT 18🔥
🏅1. เด็กชายวงศพัทธ์ วรวุฒิ ป.5/2
🏅2. เด็กชายอภิพลสิทธิ์ อารียสกุล ป.6/1
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี