ขอเเสดงความยินดีกับเด็กชายเตชินท์ รัตนธาราเกียรติ นักเรียนชั้นป.6/2

ขอเเสดงความยินดีกับเด็กชายเตชินท์ รัตนธาราเกียรติ นักเรียนชั้นป.6/2
ได้รับรางวัลผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1 ของภาคกลาง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการเข้าร่วมโครงการสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ
ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2561 ของบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด