ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ร่วมประกวดงานประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้ในหัวข้อ “เด็กไทยหัวใจวิทย์”

ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

สมัครได้ที่ ครูนันทภรณ์ (ครูนุ่ย)  ตั้งเเต่วันนี้ ถึง 6 กรกฏาคม 2561