ขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ได้มอบเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดไฟฟ้าให้แก่โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมรับนักเรียนตอนเช้าหน้าประตูโรงเรียน โดยการทักทายนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
13/06/2018
รศ.กอบกุล ปราบประชา ที่ปรึกษาโรงเรียน มาเยี่ยมโรงเรียน พร้อมกับร่วมกิจกรรมกับนักเรียน
13/06/2018
Show all

ขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ได้มอบเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดไฟฟ้าให้แก่โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี

ขอขอบคุณ ดร.ภราดร คงมณี ผู้ปกครองของเด็กชายภูวรินทร์ คงมณี ได้มอบเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดไฟฟ้าให้แก่โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ในการฝึกซ้อมดนตรี และใช้ในกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียน

หนังสือขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ได้มอบเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดไฟฟ้าให้แก่โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี >>Click<<