ขอขอบคุณ ดร.เกียรติศักด์ ส่องเเสง อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ที่มอบทุนสนับสนุนการเเข่งขันยิมนาสติก ให้กับ ด.ญ.พิมพ์ลภัส พรหมมา

การประเมินนักเรียน ระดับประถมศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
20/11/2018
กิจกรรม 5 ธันวา สาธิตนวัตกรรม น้อมรำลึกพระคุณพ่อ
04/12/2018
Show all

ขอขอบคุณ ดร.เกียรติศักด์ ส่องเเสง อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ที่มอบทุนสนับสนุนการเเข่งขันยิมนาสติก ให้กับ ด.ญ.พิมพ์ลภัส พรหมมา

 

ขอขอบคุณ ดร.เกียรติศักด์ ส่องเเสง อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ที่มอบทุนสนับสนุนการเเข่งขันยิมนาสติก

ให้กับ ด.ญ.พิมพ์ลภัส พรหมมา นักเรียนชั้น ป.3/1