ขอขอบคุณผู้ปกครองเด็กชายวงศพัทธ์ วรวุฒิในการมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

ขอขอบคุณผู้ปกครองเด็กชายวงศพัทธ์ วรวุฒิในการมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จำนวน 10 เครื่อง ให้แก่ทางโรงเรียน