กิจกรรม : ออกแบบและสร้างเครื่องยิงลูกบอล วิชา STEAM Design Project ป.2

กิจกรรม : ออกแบบและสร้างเครื่องยิงลูกบอล
🤹วิชา STEAM Design Project ป.2🤹