กิจกรรม : ออกแบบและสร้างเครื่องยิงลูกบอล วิชา STEAM Design Project ป.2