กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การลำเลียงน้ำของพืช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

การเรียนการสอนวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานน้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
02/03/2018
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทำกิจกรรมเรียนรู้นอกชั้นเรียน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต
07/03/2018
Show all

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การลำเลียงน้ำของพืช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ทดลอง เรื่อง การลำเลียงน้ำของพืช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 น้ำเป็นสารที่มีความสำคัญต่อการลำเลียงของพืช โดยจะมีการลำเลียงน้ำจากราก ไปสู่ลำต้น กิ่ง ก้าน และใบเพื่อนำน้ำใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ได้ผลิตภัณฑ์คือ น้ำตาลกลูโคส แก๊สออกซิเจน และน้ำ ส่วนน้ำที่เหลือจะคายออกทางปากใบ ซึ่งการลำเลียงน้ำมีปัจจัยที่สำคัญเกี่ยวข้องอยู่ 2 ประการคือ การดูดน้ำ การคายน้ำ เป็นต้น

สอดคล้องกับรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการลำเลียงน้ำและอาหารของพืช ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง ความร่วมมือกันทำงานเป็นกลุ่มและเกิดความสุขสนานจากการลงมือทำ