นักเรียนชั้น ป. 2 เรียนรู้ที่ อพวช.
08/08/2018
การแข่งขันประดิษฐ์ร่มพยุงไข่ ระดับชั้นประถมศึกษา
09/08/2018
Show all

กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ

กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ ประจำปี 2561

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี จัดให้มีกิจกรรมดังนี้

1.การทำบุญตักบาตร พระ 5 รูป

2.การฟังพระอาจารย์จากวัดปัญญานันทาราม เทศนา เกี่ยวกับเเม่

3.การไหว้เเม่