เปิดมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธิตนวัตกรรมมทร.ธัญบุรี
24/07/2017
กิจกรรมวันเเม่
15/08/2017
Show all

กิจกรรมวันภาษาไทย

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560