ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (รอบโควตา)
17/01/2017
กิจกรรม One joyful day and children’ day
21/01/2017
Show all

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่

กิจกรรมการเรียนรู้ ป.1 ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

กิจกรรมการเรียนรู้ ป.2 ณ พิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี

กิจกรรมการเรียนรู้ ป.3  ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมการเรียนรู้ ป.4  ณ สวนหลวง ร.9

กิจกรรมการเรียนรู้ ป.5  ณ พระราชวังเดิมกับนิทรรศรัตนโกสินทร์