กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ป.2 เรื่อง ตามรอยนักสืบ นักเรียนได้ทำการทดลองการเเยกประเภทของลายนิ้วมือเเต่ละประเภท เพื่อศึกษาการระบุตัวบุคคล ณ อพวช.

กิจกรรมค่ายพักเเรมลูกเสือสามัญเเละสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2562
05/03/2019
โครงการ “ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เเละมัธยมศึกษาปีที่ 1” ประจำปีการศึกษา 2562 เเละการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์
25/05/2019
Show all

กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ป.2 เรื่อง ตามรอยนักสืบ นักเรียนได้ทำการทดลองการเเยกประเภทของลายนิ้วมือเเต่ละประเภท เพื่อศึกษาการระบุตัวบุคคล ณ อพวช.