ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
16/07/2018
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้ง
23/07/2018
Show all

กำหนดการ โครงการทำบุญตักบาตรอาหารเเห้ง

กำหนดการ
โครงการทำบุญตักบาตรอาหารเเห้ง
เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันที่ 23 กรกฏาคม 2561
ณ อาคารกีฬาโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี

7.30 น. ลงทะเบียน
7.40 น. ประธานฝ่ายฆาราวาสจุด เทียน ธูป ที่โต๊ะหมู่บูชา
7.50 น. ถวายภัตตาหาร เเละปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำรับพร
8.00 น. ทำการตักบาตรพระสงฆ์
8.30 น. เสร็จสิ้นพิธี
หมายเหตุ พระสงฆ์ 5 รูป