การแข่งขันอ่านฟังเสียงกับธนาคารธนชาต ณ ธนาคาร ธนชาต (สำนักสวนมะลิ)

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ส่งนักเรียนเข้าเเข่งขันฟุตบอล
31/07/2018
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
06/08/2018
Show all

การแข่งขันอ่านฟังเสียงกับธนาคารธนชาต ณ ธนาคาร ธนชาต (สำนักสวนมะลิ)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันการอ่านฟังเสียงกับธนาคารธนชาต