ตลาดนัดสาธิต ครั้งที่ 5
22/02/2018
การเรียนรู้เรื่อง การเกิดสุริยุปราคา นักเรียนชั้น ป. 1
26/02/2018
Show all

การเรียนรู้เรื่องรถพลังน้ำ นักเรียนชั้น ป.1

การเรียนรู้เรื่องรถพลังน้ำ นักเรียนชั้น ป.1

เรื่อง รถพลังงานน้ำกับน้อง ป.1
วิชาเทคโนโลยีและพลังงาน
นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องหลักการของแรงดันน้ำ แรงดันอากาศ ที่สามารถทำให้รถเคลื่อนที่ได้
ในจัดกิจกรรมจัดให้มีการแข่งขันเป็นทีม ฝึกให้นักเรียนรู้จักความสามัคคี อดทน รู้แพ้รู้ชนะ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
โดยการเรียนรู้ผ่านการเล่น

ผู้สอน ครูธัญญารัตน์ สายใหม่