การเรียนการสอนเรื่องเเม่เหล็กไฟฟ้า นักเรียนชั้น ป.6 ณ อพวช.