การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง แผนภูมิรูปภาพ เเละตัวประกอบของจำนวนนับ