การเรียนวิชา ประวัติศาสตร์ เรื่ิอง รู้จักโรงเรียน รู้จักชุมชน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
08/02/2018
บัวน้อยเกมส์
12/02/2018
Show all

การเดินเข็มทิศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กิจกรรม เข็มทิศพิชิตเป้าหมาย

ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 วิชาสังคมศึกษา ค่ะ

การใช้เข็มทิศในการหาตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ต่างๆ โดย นักเรียนได้เรียนรู้การใช้เข็มทิศ และการนำเข็มทิศไปใช้ในชีวิตประจำวัน