Admission Schedule

Announcement

17/02/2024

ภาพบรรยากาศวันรายงานตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 (นักเรียนทั่วไป)

ภาพบรรยากาศวันรายงานตัวนัก […]
07/02/2024

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ นักเรียนเข้าระหว่างชั้น ป.2 ถึง ม.3 ปีการศึกษา 2567

07/02/2024

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2567 (รอบทั่วไป)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัด […]
31/01/2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

31/01/2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระหว่างชั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2567

20/12/2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (รอบโควตา)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัด […]
20/12/2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบโควตา)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัด […]
19/12/2023

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เงื่อนไขพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเ […]
19/12/2023

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเ […]
13/12/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 (รอบโควตา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คั […]